Actualité

Aweiung Touristinfo Bur 29.06.2019

​INVITATIOUN

Aweiungsfeier vun der neier Touristinfo a vum nei ageriichte Restaurant zu Bur um Camping

Mir freeën eis Iech matzedeelen, datt d’Aweiung vun der neier Touristinfo a vum nei ageriichte Restaurant de Samschdeg, 29. Juni 2019 stattfënnt.

Programm:
11.00 Auer - Begréissung vun der Madamm Monique Pissinger, Presidentin vum Syndicat d’Initiative et de Tourisme Born-Moersdorf
- Usprooch vum Här Romain Osweiler, Buergermeeschter vun der Gemeng Rouspert-Mompech
- Usprooch vum Här Lex Delles, Minister fir Tourismus

Mir wiere frou Iech zu Bur begréissen ze dierfen.

Mat léiwe Gréiss

de Schäfferot
Romain Osweiler, Buergermeeschter
Stéphanie Weydert, Schäffen
Patrick Hierthes, Schäffen
Joseph Schoellen, Schäffen