Événement

Dohanne bäi de Lannen

Date de création
-
-
Catégorie
A Lannen, Uesweller
Organisateur
Chorale réunie Rouspert-Uesweller
Téléphone

E gemittleche Gesangsowend mat de Chéier vu Mompech, Steenem, Bech-Biwer-Hemstel a Rouspert-Uesweller

am Centre Culturel "a Lannen" zu Uesweller

ab 19.30 Auer ass fir Iessen an Drénken beschtens gesuergt.


org. Chorale Rouspert-Uesweller


Dohanne bäi de Lannen.jpg