Événements

 • Tournoi

  Créé
  Début
  Catégorie
  Emplacement
  Sportshal "Am Bongert"
  Organisateur
  Badminton Rouspert
  Tel. :

  Lire plus

 • Dohanne bäi de Lannen

  Créé
  Début
  -
  -
  Catégorie
  Emplacement
  A Lannen, Uesweller
  Organisateur
  Chorale réunie Rouspert-Uesweller
  Tel. :

  E gemittleche Gesangsowend mat de Chéier vu Mompech, Steenem, Bech-Biwer-Hemstel a Rouspert-Uesweller. Lire plus