Actualité

Sportleréierung 2018/2019

​Sportleréierung 2018/2019 vun der Gemeng Rouspert-Mompech


De Schäffen- a Gemengerot vun der Gemeng Rouspert-Mompech, an Zesummenaarbecht mat der Sports- an Familljekommissioun huet d'Éier Iech op d'Sportleréierung 2018 an 2019 anzelueden.


D'Éierung fënnt e Mëttwoch, den 27. November um 19.00 Auer an der Buvette vun der Sportshal „Am Bongert" zu Rouspert statt.


No der Éierung offréiert d'Gemeng e Patt.

 

Mir hoffen Iech kënnen deen Owend ze begréissen.

 


De Schäffen- a Gemengerot an d'Sports- an Familljekommissioun

​