Actualité

Surveillance an der Schwämm zu Rouspert

Fir déi nei Saison sicht de Syndicat d'Initative vu Rouspert Léit déi Surveillance an der Schwämm maachen.

Konditiounen sinn :

• Mindestalter vu 16 Joer

• Eng Formatioun als Rettungsschwëmmer ze maachen, dës Formatioun gëtt vum Syndikat Rouspert ugebueden

D’Interessenten sollen sech bis den 7. Dezember 2018 beim Josiane SCHWARTZ-RIES um Tel. +352 621 299 503 oder riesjos@pt.lu mellen.