Actualité

Virtuelle Nationalfeierdag 2020

​​​​​​Méindeg, den 22. Juni 2020 um 18:00 Auer

Léif Matbiergerinnen a Matbierger aus der Gemeng Rouspert-Mompech, leider kënne mir, aus bekannte Grënn​, dëst Joer net zesumme feieren. Dofir invitiéiere mir Iech häerzlech op eise virtuelle Nationalfeierdag. Fir Iech e schéinen Nationalfeierdag ze wënschen, hu mir e klenge Film zu dësem Ulass gedréint. 

Dëse Film kënnt Dir méindes owes, den 22. Juni 2020 ab 18:00 Auer op dem Internetsite vun der Gemeng www.rosportmompach.lu kucken. 

De Film gëtt och den 22. Juni 2020 um 18.00 op apart TV ​ gewisen. 

(apart TV  empfänkt een um Kanal 82 vu PostTV an am ganze Réseau vun der ELTRONA)

De Schäffen- a Gemengerot wënscht Iech all e schéinen Nationalfeierdag. 


De Schäfferot

Romain OSWEILER

Stéphanie WEYDERT

Patrick HIERTHES

Joseph SCHOELLEN


Programm: 

- Sauerquakerten stëmmen Iech mat dem Lidd "Quakerten aus der Gemeen" op de virtuelle  ​  Nationalfeierdag an

- D'Hierber Musek spillt de Marsch Dicks-Kahnt

- Usprooch vum Buergermeeschter

- D'Rousperter Musek spillt de Wilhelmus

- D'Heemecht gespillt vun der Uesweller Musik​

- Sonnerie Nationale a Seegen vum Paschtouer Luc Schreiner

- D'Burer Musik spillt de Marsch Dicks Lentz

- Sauerquakerten sangen "Metty Spaghetti" an "Aanescht wéi's du" 


E grousse Merci un d'Museke vun Bur, Hierber, Uesweller a Rouspert, un d'Sauerquakerten an un eis lokal Pompjeeën aus der Gemeng Rouspert-Mompech.​


 

 


Flyer - Virtuellen Nationalfeierdag 2020.pdf