Dernière modification : 23 octobre 2019 à 16:17

​Du bass interesséiert fir ze babysitten a wëlls der eppes kléngs niewelaanscht verdéngen? Weess awer net wien e Babysitter sicht?

Dann mell dech einfach beim Sekretariat vun der Gemengeverwaltung. Hei gëss du op eng Lëscht agedroen.

Den Elteren, déi e Babysitter sichen, gëtt dës Lëscht dann zur Verfügung gestallt a kënnen sech direkt bei dir mellen.

Weider Infos an d'Lëscht op www.rosportmompach.lu/babysitting

Non
Non